Zarządzenie nr OR-I.120.1.22.2017 Prezydenta Miasta Opola z dnia 3 lutego 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Miasta Opola.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2017-02-03
Wejście w życie: 2017-02-20
Z mocą obowiązującą od: 2017-02-20
Właściciel: Grzegorz Marcjasz, Sekretarz Miasta
Redaktor: Joanna Kaleta, Wydział Organizacyjny ( od 2017-01-05 )
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści