Uchwała nr XXXVII/739/17 Rady Miasta Opola z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Opole.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2017-01-26
Data ogłoszenia: 2017-02-01
Wejście w życie: 2017-02-16
Z mocą obowiązującą od: 2017-01-01
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2017, Pozycja: 348

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści