Uchwała nr XXXVII/737/17 Rady Miasta Opola z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze Opola.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2017-01-26
Wejście w życie: 2017-01-26
Z mocą obowiązującą od: 2017-01-26
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Powiązania
Dziennik zmian treści