Uchwała nr XXXVII/732/17 Rady Miasta Opola z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości ustalonych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2017-01-26
Data ogłoszenia: 2017-02-03
Wejście w życie: 2017-02-18
Z mocą obowiązującą od: 2017-02-18
Data uchylenia: 2017-04-13
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2017, Pozycja: 395

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści