Uchwała nr XXXVII/729/17 Rady Miasta Opola z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Opole położonej przy Pl. Daszyńskiego 3-3a na prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu Gminy Opole.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2017-01-26
Wejście w życie: 2017-01-26
Z mocą obowiązującą od: 2017-01-26
Przynależność do zbiorów:
Dziennik zmian treści