Zarządzenie nr OR-I.0050.32.2017 Prezydenta Miasta Opola z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia podstawowych kwot dotacji oraz statystycznych liczb uczniów, wychowanków przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, liceów ogólnokształcących, szkół zawodowych oraz internatów prowadzonych przez Miasto Opole.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2017-01-27
Wejście w życie: 2017-01-27
Z mocą obowiązującą od: 2017-01-01
Właściciel: Marcin Baraniewicz, Wydział Budżetu
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści