Zarządzenie nr OR-I.120.1.15.2017 Prezydenta Miasta Opola z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Urzędzie Miasta Opola.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2017-01-23
Wejście w życie: 2017-01-23
Właściciel: Aleksander Sienkiewicz, Wydział Finansowo – Księgowy
Redaktor: Joanna Kaleta, Wydział Organizacyjny ( od 2017-01-05 )
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści