Zarządzenie nr OR-I.0050.11.2017 Prezydenta Miasta Opola z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie współpracy jednostek pomocniczych Miasta Opola z Urzędem Miasta Opola w zakresie rozliczeń finansowych.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2017-01-13
Wejście w życie: 2017-01-13
Właściciel: Ewa Statkiewicz, Biuro Rady Miasta
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści