Zarządzenie nr OR-I.0050.15.2017 Prezydenta Miasta Opola z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie Planu finansowo-rzeczowego w układzie zadaniowym do Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2017-01-16
Wejście w życie: 2017-01-16
Właściciel: Małgorzata Dziwoki-Więcek, Wydział Zdrowia i Rozwoju Społecznego
Redaktor: Joanna Kaleta, Wydział Organizacyjny ( od 2017-01-05 )
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści