Zarządzenie nr OR-I.0050.8.2017 Prezydenta Miasta Opola z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji harmonogramu działań na rok 2017 w ramach Programu ,,Opolska Rodzina" na lata 2014-2018.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2017-01-10
Wejście w życie: 2017-01-10
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści