Uchwała nr XVIII/175/95 Rady Miasta Opola z dnia 19 października 1995 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania komunalnych nieruchomości gruntowych oraz zasad ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 1995-10-19
Wejście w życie: 1995-10-19
Data uchylenia: 1998-02-26
Przynależność do zbiorów:
Uwagi

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Opola. Wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta 27.10.1995 r

Dziennik zmian treści