Zarządzenie nr OR-I.0050.7.2017 Prezydenta Miasta Opola z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Opole oraz przyjętych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole oraz planu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych miastu Opole na 2016 r.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2017-01-05
Wejście w życie: 2017-01-05
Z mocą obowiązującą od: 2017-01-05
Właściciel: Marcin Baraniewicz, Wydział Budżetu
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści