Uchwała nr XXXV/684/16 Rady Miasta Opola z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka, określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłaty za pobyt oraz ustalenia wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w żłobku utworzonym przez Miasto Opole.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2016-12-15
Data ogłoszenia: 2016-12-22
Wejście w życie: 2017-01-06
Z mocą obowiązującą od: 2017-01-01
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2016, Pozycja: 2820

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści