Uchwała nr XXXIV/674/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie stanowiska Rady Miasta Opola dotyczącego wezwania do usunięcia naruszenia przepisów prawa w uchwale nr XIX/283/11 Rady Miasta Opola z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i  przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Miasto Opole.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2016-11-24
Wejście w życie: 2016-11-24
Z mocą obowiązującą od: 2016-11-24
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści