Uchwała nr LV/823/14 Rady Miasta Opola z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2014-02-27
Data ogłoszenia: 2014-03-10
Wejście w życie: 2014-03-10
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2014, Pozycja: 680

Link: Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Uwagi

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Dziennik zmian treści