Uchwała nr XXXIV/671/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnegow publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Opole.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2016-11-24
Data ogłoszenia: 2016-12-01
Wejście w życie: 2016-12-16
Z mocą obowiązującą od: 2017-01-01
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2016, Pozycja: 2533

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści