Uchwała nr XXXIV/669/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania wsparcia materialnego uczniom w ramach Programu wyrównywania szans edukacyjnych „DOBRY START” dla dzieci zamieszkałych w Opolu, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do klas pierwszych szkół podstawowych.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2016-11-24
Data ogłoszenia: 2016-12-01
Wejście w życie: 2016-12-16
Z mocą obowiązującą od: 2017-01-01
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2016, Pozycja: 2531

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści