Uchwała nr XXXIV/665/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu ogólnego korzystania z Terenu Rekreacyjno-Sportowego będącego własnością Gminy Opole.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2016-11-24
Data ogłoszenia: 2016-12-01
Wejście w życie: 2016-12-16
Z mocą obowiązującą od: 2016-12-16
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2016, Pozycja: 2528

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści