Uchwała nr XXXIV/656/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wniesienia przez Prezydenta Miasta Opola wkładu niepieniężnego (aportu) do Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. w Opolu.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2016-11-24
Wejście w życie: 2016-11-24
Z mocą obowiązującą od: 2016-11-24
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści