Uchwała nr XXXIV/653/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków dla miasta Opola oraz taryf za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie części gmin: Izbicko, Komprachcice, Prószków i Tarnów Opolski.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2016-11-24
Wejście w życie: 2016-11-24
Z mocą obowiązującą od: 2016-11-24
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści