Uchwała nr XXI/309/11 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2011-12-29
Data ogłoszenia: 2012-02-17
Wejście w życie: 2012-03-03
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2012, Pozycja: 258

Link: Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Powiązania
Uwagi

Uchwała nr XXI/309/11 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych – Wojewoda Opolski pismem NK.III.4131.6.4.2011.KN z dnia 16.02.2012 r. wniósł do WSA w Opolu o stwierdzenie nieważności § 4 ust. 2 uchwały. Zmiany: nr XXIV/379/12 z 29.03.2012 r., nr XXXI/486/12 z 27.09.2012 r. Uchwałą nr LV/823/14 z dnia 27 lutego 2014 r. ogłoszono tekst jednolity do uchwały nr XXI/309/11 z dnia 29.12.2011 r. Ogłoszenie zostało dokonane w formie obwieszczenia. Rada podjęła uchwałę nr XXXII/511/12 z dnia 25.10.2012 r. w sprawie stanowiska Rady Miasta Opola dotyczącego wezwania do usunięcia naruszenia prawa przez uchwałę Nr XXI/309/11 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych. Wezwanie zostało skierowane przez Energetykę Cieplną Opolszczyzny S.A. z siedzibą w Opolu przy ul. Harcerskiej 15.

Dziennik zmian treści