Uchwała nr XXXII/624/16 Rady Miasta Opola z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2016-2020.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2016-10-27
Wejście w życie: 2016-10-27
Z mocą obowiązującą od: 2016-10-27
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści