Uchwała nr XXXII/618/16 Rady Miasta Opola z dnia 27 października 2016 r. w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości ustalonych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2016-10-27
Data ogłoszenia: 2016-11-08
Wejście w życie: 2016-11-23
Z mocą obowiązującą od: 2016-11-23
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2016, Pozycja: 2315

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Powiązania
Dziennik zmian treści