Uchwała nr XXXIV/331/04 Rady Miasta Opola z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie wysokości opłat za wstęp do Ogrodu Zoologicznego w Opolu.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2004-07-01
Wejście w życie: 2004-07-01
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Uwagi

Traci moc uchwała Zarządu Miasta Opola Nr 7131/2002 z dnia 31 stycznia 2002 r. w sprawie cen biletów wstępu do Ogrodu Zoologicznego w Opolu.

Dziennik zmian treści