Uchwała nr XXXI/565/16 Rady Miasta Opola z dnia 29 września 2016 r. w sprawie podatku od środków transportowych na terenie miasta Opola.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2016-09-29
Data ogłoszenia: 2016-10-11
Wejście w życie: 2016-10-26
Z mocą obowiązującą od: 2017-01-01
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2016, Pozycja: 2076

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści