Uchwała nr LXIII/658/10 Rady Miasta Opola z dnia 25 lutego 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości ustalonych w formie łącznego zbowiązania pieniężnego w drodze inkasa.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2010-02-25
Data ogłoszenia: 2010-04-02
Wejście w życie: 2010-04-17
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2010, Numer: 37, Pozycja: 518

Link: Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści