Uchwała nr LII/585/05 Rady Miasta Opola z dnia 20 października 2005 r. w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości ustalonych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2005-10-20
Data ogłoszenia: 2005-12-09
Wejście w życie: 2005-12-24
Data uchylenia: 2016-10-27
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2005, Numer: 80, Pozycja: 2644

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Powiązania
Dziennik zmian treści