Uchwała nr XXXIV/217/92 Rady Miasta Opola z dnia 1 października 1992 r. w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 1992-10-01
Wejście w życie: 1992-10-10
Data uchylenia: 2005-10-20
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Uwagi

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta dnia 09.10.1992.

Dziennik zmian treści