Uchwała nr XIX/157/03 Rady Miasta Opola z dnia 16 października 2003 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe środkami miejskiego transportu zbiorowego.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2003-10-16
Data ogłoszenia: 2003-11-27
Wejście w życie: 2003-12-12
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2003, Numer: 93, Pozycja: 1801

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Uwagi

Umieszczona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Opola 23 października 2003 r.

Dziennik zmian treści