Uchwała nr XXXVII/372/04 Rady Miasta Opola z dnia 21 października 2004 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami miejskiego transportu zbiorowego.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2004-10-21
Wejście w życie: 2005-01-01
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Uwagi

Do uchwały Nr LIV/608/05 Wojewoda Opolski wydał rozstrzygnięcie nadzorcze PN.III-KN-0911-1-245/2005 z dnia 27 grudnia 2005 r. stwierdzające nieważność §9 ust. 1 pkt 3 wyrazu „ZUS” oraz §10 uchwały

Dziennik zmian treści