Uchwała nr LIV/608/05 Rady Miasta Opola z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami miejskiego transportu zbiorowego.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2005-11-17
Wejście w życie: 2005-11-17
Z mocą obowiązującą od: 2006-01-01
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Uwagi

Wojewoda Opolski wydał do uchwały rozstrzygnięcie nadzorcze PN.III-KN-0911-1-245/2005 z dnia 27 grudnia 2005 r. stwierdzające nieważność §9 ust. 1 pkt 3 wyrazu „ZUS” oraz §10 uchwały

Dziennik zmian treści