Uchwała nr VII/74/11 Rady Miasta Opola z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami miejskiego transportu zbiorowego.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2011-02-24
Wejście w życie: 2011-02-24
Z mocą obowiązującą od: 2011-03-01
Przynależność do zbiorów:
Dziennik zmian treści