Uchwała nr XLI/409/08 Rady Miasta Opola z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2008-11-27
Data ogłoszenia: 2009-01-14
Wejście w życie: 2009-01-29
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2009, Numer: 3, Pozycja: 46

Link: Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści