Uchwała nr LIX/614/09 Rady Miasta Opola z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2009-11-26
Data ogłoszenia: 2010-01-28
Wejście w życie: 2010-02-12
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2010, Numer: 7, Pozycja: 106

Link: Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści