Uchwała nr VII/72/11 Rady Miasta Opola z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2011-02-24
Data ogłoszenia: 2011-03-23
Wejście w życie: 2011-04-07
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2011, Numer: 28, Pozycja: 371

Link: Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści