Uchwała nr VII/71/11 Rady Miasta Opola z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2011 rok.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2011-02-24
Wejście w życie: 2011-02-24
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Uwagi

Wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Opola 7 marca 2011 r.

Dziennik zmian treści