Uchwała nr III/39/94 Rady Miasta Opola z dnia 6 października 1994 r. w sprawie zgody na przeznaczenie gruntów rolnych na terenie miasta Opola na cele nierolnicze i nieleśne.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 1994-10-06
Wejście w życie: 1994-10-06
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści