Uchwała nr VI/62/11 Rady Miasta Opola z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2011 rok.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2011-01-27
Wejście w życie: 2011-01-27
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Uwagi

Wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Opola w dniu 7 lutego 2011r.

Dziennik zmian treści