Uchwała nr XV/143/07 Rady Miasta Opola z dnia 19 lipca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2007-07-19
Data ogłoszenia: 2007-09-09
Wejście w życie: 2007-09-24
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2007, Numer: 66, Pozycja: 1947

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Uwagi

Wywieszona na tablicy ogłoszeń = w Urzędzie Miasta Opola 26 lipca 2007 r.

Dziennik zmian treści