Uchwała nr V/40/06 Rady Miasta Opola z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2006-12-28
Data ogłoszenia: 2007-02-09
Wejście w życie: 2007-02-24
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2007, Numer: 9, Pozycja: 283

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Uwagi

Rozstrzygnięcie RIO: Uchwała nr 3/13/2007Kolegium RIO w Opolu z 26.01.2007 r. orzekająca nieważność § 1 ust. 5 uchwały w części dotyczącej stwierdzenia „Wynagrodzenie inkasent potrąci z wpłaconej do tut. Urzędu kwoty opłaty skarbowej.” Wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Opola 2 stycznia 2007 r.

Dziennik zmian treści