Uchwała nr XLVII/604/01 Rady Miasta Opola z dnia 18 października 2001 r. w sprawie ustalenia opłat za dostawę wody z sieci wodociągowej oraz wprowadzenie ścieków komunalnych do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych miasta Opola.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2001-10-18
Data ogłoszenia: 2001-11-26
Wejście w życie: 2001-12-11
Z mocą obowiązującą od: 2002-01-01
Data uchylenia: 2002-11-28
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2001, Numer: 110, Pozycja: 922

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści