Uchwała nr VI/60/11 Rady Miasta Opola z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2011-01-27
Data ogłoszenia: 2011-02-28
Wejście w życie: 2011-03-15
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2011, Numer: 20, Pozycja: 246

Link: Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści