Uchwała nr XLI/542/01 Rady Miasta Opola z dnia 24 maja 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminów określających wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków oraz regulaminu sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2001-05-24
Wejście w życie: 2001-05-24
Data uchylenia: 2005-02-24
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści