Uchwała nr XXXVIII/521/01 Rady Miasta Opola z dnia 22 marca 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za najem lokali mieszkalnych oraz stawek czynszu za najem lokali socjalnych.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2001-03-22
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym - oczekujący na opublikowanie

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści