Uchwała nr XXXVII/506/01 Rady Miasta Opola z dnia 22 lutego 2001 r. w sprawie miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2001 rok.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2001-02-22
Wejście w życie: 2001-02-22
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści