Uchwała nr XXXIII/464/00 Rady Miasta Opola z dnia 16 listopada 2000 r. w sprawie powołania zespołu do opiniowania kandydatów na ławników Sądu Okręgowego w Opolu w wyborach uzupełniających, zgłoszonych na kadencję 2000-2003.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2000-11-16
Wejście w życie: 2000-11-16
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści