Uchwała nr LXIII/657/10 Rady Miasta Opola z dnia 25 lutego 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2010-02-25
Data ogłoszenia: 2010-04-21
Data uchylenia: 2011-01-27
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2010, Numer: 43, Pozycja: 573

Link: Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Uwagi

Uchwała nr 8/19/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 24 marca 2010 r. orzekająca nieważność § 1 pkt 2 uchwały nr LXIII/657/10 Rady Miasta Opola z dnia 25 lutego 2010 r. zmieniającej uchwałę w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa w części dotyczącej zapisu „które wypłacane będzie na podstawie wystawionej faktury przez inkasenta”, z powodu naruszenia art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Rada zgodziła się z rozstrzygnięciem RIO w Opolu. Utraciła moc uchwałą nr VI/60/11Rady Miasta Opola z dnia 27 stycznia 2011 r.

Dziennik zmian treści