Uchwała nr LIX/361/94 Rady Miasta Opola z dnia 29 marca 1994 r. w sprawie okreslenia zasad zbywania i obciążania gruntów komunalnych prawem użytkowania wieczystego przez Gmine Opole.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 1994-03-29
Wejście w życie: 1994-03-29
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści