Uchwała nr LVI/535/98 Rady Miasta Opola z dnia 21 maja 1998 r. w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie zobowiązania z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w związku z powodzią z lipca 1997 r.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 1998-05-21
Wejście w życie: 1998-05-21
Przynależność do zbiorów:
Dziennik zmian treści