Uchwała nr LXIII/647/10 Rady Miasta Opola z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2010 rok.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2010-02-25
Wejście w życie: 2010-02-25
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Uwagi

Wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Opola 15 marca 2010 r.

Dziennik zmian treści